Založení živnosti

Co je to vlastně živnost?

Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

 

Potřebuji živnost pro e-shop?

Provozování e-shopu je volnou živností. Podle Přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) spadá do oboru číslo 48 živnosti volné, Velkoobchod a maloobchod. Podnikatel tak musí splňovat pouze všeobecné podmínky dané živnostenským zákonem.

 

Kde a jak vyřídím živnostenský list?

 

Živnostenský list si vyřídíte na obecním úřadě s rozšířenou působností. Stačí tak zajít na živnostenský úřad pro danou lokalitu.

 

Živnost může provozovat jak fyzická, tak právnická osoba, pokud splní  podmínky (tzv. všeobecné podmínky) a nemá překážky v provozování živnosti.

Pro provozování živnosti je třeba dosáhnout věku 18 let, mít způsobilost k právním úkonům a bezúhonost (kterou pokážete díky výpisu z rejstříků trestů, který získáte na každé poště na czechpointu). Podnikat na živnost může také právnická osoba (s.r.o. atd), která je již zapsaná v obchodním rejstříku právnických osob.

Živnost začání v den podání ohlášení.

Při ohlášení živnosti volné je třeba vyplnit Jednotný registrační formulář(JRF). Jeho prostřednictvím je možné kromě ohlášení živnosti učinit oznámení i vůči dalším úřadům ( v dnešní době je možné na úřadu požádat o automatické oznámení na ostatní úřady elektronicky, aniž byste museli osobně na – Finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojištovnu a v případě, že jste registrovaní na úřadu práce, tak i tam.)

Spolu s vyplněným formulářem musí podnikatel předložit také průkaz totožnosti. Založit živnost si mohou občané také pomocí datových schránek.

Za ohlášení živnosti se vybírá správní poplatek ( obvykle 1000,- Kč). Pokud je ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá jen jednou.

 196 total views,  1 views today