Úspěšní umí pracovat se svou myslí. Dokážete to také?

Úspěšní umí pracovat se svou myslí. Dokážete to také?

4 dubna, 2021 Vyp Od bigpluscz

Úspěšní umí pracovat se svou myslí. Dokážete to také?

 

Možná jste o tom nikdy nepřemýšleli, ale vaše mysl dokáže neuvěřitelné věci. Bohužel mnoho lidí neumí ovládat podvědomí. Tedy jaký je vlastně rozdíl mezi myslí a podvědomím?

Začněme s myslí. Každý z nás přijímá informace z televize, noviny nebo od ostatních lidí. Vědomí má úžasnou vlastnost přijímat či odmítat informace, které slyšíme a vnímáme je. Mnoho lidí však neumí řešit tuto věc tak, aby pro ně byla přínosná.

Bohužel podvědomí nemá tu možnost odmítnout nějakou informaci. Tedy to, co se do ní dostane, také zůstane a vzorec myšlení či chování je tak zachován. Podvědomí se nám tvoří již v prenatálním věku, kdy přijímáme informace do podvědomí od matky a otce. To v nás vlastně zůstává celý život. Stejně tak jako malé děti neumíme vědomě rozpoznat co přijmout a odmítnout, tak nám to jde přímo do podvědomí.

Díky tomu se naučíme nějaký vzorec chování a myšlení, které následně praktikujeme. A podle toho se také odvíjí náš život. Proto je třeba začít ovládat naši mysl a představivost, která nám dává možnost uskutečnit v životě vše, co si přejeme.

Řekněme si tři věci. Štěstí, zdraví a bohatství. A tak se podívejte na své výsledky v těchto směrech. Protože výsledky jsou jediné, co nám říká pravdu. Proč jsou lidé šťastní či zdraví, i když jsou již ve vyšším věku? Protože umí pracovat se svou myslí.

To úzce souvisí s paradigmaty. Tedy paradigma je něco, co málo lidí ví jak funguje. Je to jakýsi vzorec myšlení a chování, který používáme. Podívejme se na systém myšlení například Jeffa Bezose nebo Steva Jobse, kteří nenechali projít negativní myšlenky do svého podvědomí o tom, že nemohou dokázat to, co si v mysli představili. Dokázali tak nastavit mozek tak, aby fungoval pro ně a nakonec dosáhli toho, o co usilovali. Bohužel mnoho lidí funguje na modelu, kdy jim někdo na jejich nápad řekne, že to není možné a to se jim vryje do podvědomí. Nakonec bohužel zůstanou tam, kde jsou. Tedy neumí naprogramovat mysl tak,  aby jejich podvědomí mohlo správně pracovat.

Nás totiž ovládá naše podvědomí, které ovlivňuje výsledky. Mnoho úspěšných lidí nemělo žádné velké vzdělání, a přesto se stalo velice úspěšnými, protože věděli, jak naše mysl pracuje a jak nastavit paradigma, aby pracovalo pro ně.

Proto je důležité, abyste se naučili správně myslet a používat svou představivost, abyste si své myšlenky dokázali převést do reality.

Doporučuji knihu, kterou napsal Napoleon Hill, který jí psal de facto celý život „Think and Grow Rich“. Tato kniha byla napsaná v roce 1937 a je určená všem, co chtějí zkusit osobní rozvoj.

 

foto: pixabay.com