Reklamace

 

Proto je třeba do reklamačního řádu uvést způsob reklamace, záruční podmínky a délku záruky, které je podle zákona § 620 občanského zákoníku 24 měsíců a tu si nemůžete snížit. Maximálně můžete prodloužit záruku na více jak 24 měsíců, pokud tak budete chtít dát zákazníkům větší záruku na vaše produkty.

 

Záruka na 24 měsíců platí od data, kdy si zákazník převzal zboží. Tedy ne v den prodeje, ale převzetí zákazníkem. Dobré je uvést do podmínek reklamace, kdy je reklamace neplatná nebo případně neoprávněná.

Reklamaci musíte vyřídit ve lhůtě 30 dnů od jejího přijetí a je povinost informovat o této skutečnosti zákazníka.

 

Nezapomínejte na to, že pokud provozujete e-shop, tak má zákazník ze zákona právo na odstoupení od smlouvy i bez udání důvodů do 14 dnů od přijetí zboží. Je tak třeba mu vrátit peníze popřípadě mu nabídnout náhradu, na které se domluvíte. To však v určitých situacích neplatí. To v případě, že prodáváte erotické pomůcky a věci, které podléhají hygienickým vyjímkám. To si můžete přečíst níže:

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

Toto ovšem také neplatí ve všech případech, a je třeba si uvědomit, že z větší části budete muset zboží do 14 dnů převzít jako odstoupení od smlouvy a to i v případě, že kupující neuvede žádný důvod.

 189 total views,  1 views today