Města duchů v Americe

Města duchů v Americe

9 ledna, 2021 Vyp Od bigpluscz

Města duchů v Americe

Některá americká města, která byla rozmachem průmyslu a obchodu, jsou dnes městy duchů a zůstala opuštěná.

Tato opuštěná města můžete najít po celé Americe a dokonce i na Aljašce.  Podíváme se na města duchů od Pensylvánie až po zmiňovanou Aljašku.

Centrália – Pensylvánie

Od počátku 19. století byla tato oblast známá jako naleziště antracitu v údolí Morris land (pojmenované podle hrdiny Americké revoluce Roberta Morrise, který zde vlastnil pozemky). V roce 1842 odkoupila pozemky Locust Moutain Coal and Iron Company. V roce 1854 byla do údolí dovedena železnice a také po dvou letech zprovozněny dva doly.

V roce 1865 byl změněn původní název osady na Centralia a město dosáhlo největšího rozmachu kolem roku 1890, kdy mělo téměř 2800 obyvatel, většinou irského původu. V městě byly kostely, hotely, dvě divadla, banka a dokonce poštovní úřad.

Úpadek města nastal v době velké hospodářské krize, kdy těžební společnost uzavřela několik dolů. Počet obyvatel klesal a v roce 1980 zde již žilo pouze tisíc obyvatel.

V roce 1962 byl v opuštěných uhelných štolách zjištěn požár. O příčině vzniku požáru dosud koluje několik verzí. Tento požár způsoboval větší koncentraci oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého a z toho důvodu se tímto požárem začaly úřady zabývat znovu v roce 1979.

V roce 1984 uvolnil americký kongres částku 42 milionů dolarů na přestěhování obyvatelstva. Většina nabídku přijala a ve městě zůstala jen hrstka obyvatel. V roce 1992 nařídil guvernér vyvlastnění celého městského obvodu a demolici budov.

Do dnešních dnů stále uhelné doly hoří a požár může trvat nejméně dalších 250 let.

Rhyolite – Nevada

Objev nalezišť zlata , který vyvolal zlatou horečku a vznikala nová těžařská městečka. Na východním okraji Death Valley v roce 1904 vzniklo městečko Rhyolite, které dosahovalo až 10 000 obyvatel za dob zlaté horečky.

Charles M.Schwab koupil a vybudoval doly a investoval do infrastruktury města. Ovšem sláva města netrvala dlouho, protože již v roce 1916 bylo uzavřeno. Ještě ve dvacátých letech minulého století bylo opuštěné město používáno k natáčení westernových filmů.

Dnes je zde již jen pár rozpadlých budov, obvodové zdi banky, část věznice a zdevastovaná budova železniční stanice.

Bodie – Kalifornie

Bodie bylo dalším místem, kde hořela zlatá horečka. Bylo založeno už v roce 1859 a z pouhých dvaceti obyvatel, kteří přišli hledat do dolů zlato, se město rozrostlo v roce 1880 na téměř 10 000 obyvatel. Ve městě také vyrostly saloony, veřejné domy, kasina a mnoho dalších míst, kde bujela prostituce, rabování a přepadání.

V roce 1932 zde vypukl požár, který zničil téměř celé město, a od té doby bylo v podstatě po desítky let neobydleno.

V dnešní době je Bodie pod správou národního parku, který ho označil jako chráněnou oblast.

Kennecott – Aljaška

Město měděných dolů Kennecott bylo založeno v roce 1903. V době největší slávy zde Kennecott Mining Corp.  založila pět dolů a jako oslavu své dokonalé technologi a managmentu platili svým zaměstnancům nadstandardní platy, které neměly obdobu ve zbývajících 48 státech Ameriky.

Dodnes zde můžete najít stojící obří budovy hlavního dolu. Dnes se z těchto budov stal státní park a jsou považovány za historickou hodnotu Aljašky.

Image by Free-Photos from Pixabay